Subsidie participatieplekken

Subsidie voor stichtingen, organisaties of ondernemingen om begeleiding te bieden aan inwoners via een participatieplek. Via deze plekken worden zij gestimuleerd om te mee te doen en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Doelen voor de participanten zijn:

  • meer sociale ontmoetingen
  • nuttig bezig zijn voor de stad
  • leren omgaan met de eigen (on)mogelijkheden 
  • persoonlijke doelen halen 
  • minder zware zorg gebruiken 
  • minder mantelzorg 
  • oefenen met werken in een veilige omgeving

Beschikbare subsidie en verdeling

Er zijn 32 participatieplekken. De plekken worden verdeeld op basis van 'plek volgt vraag'. Als een participant zich meldt, kijkt de Matchingunit Participatieplekken welke plek bij de participant past en benadert vervolgens de geschikte organisatie.

Voorwaarden

Stichtingen, organisaties of ondernemingen uit Papendrecht kunnen subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat u hulp biedt aan inwoners die stappen willen zetten om meer mee te doen in onze samenleving, maar dit (nog) niet alleen kunnen. Dit staat in het "Uitvoeringskader Participatieplekken Gemeente Papendrecht". Deze kunt u opvragen via de gemeente. 

Aanvraag

Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met de Matchingsunit Papendrecht. Indien u in aanmerking komt vraagt u deze subsidie voor 1 oktober aan in het jaar voor de start van de participatieplek(ken). In overleg is een tussentijds aanvraag ook mogelijk.
Aanvraagformulier

Beslistermijn en wetgeving

Bij een volledige aanvraag ontvangt u binnen 13 weken bericht van ons of u subsidie krijgt.
De volgende wetgeving is van toepassing: