Subsidie participatieplekken

De gemeente geeft organisaties subsidie voor het coachen van inwoners die hulp nodig hebben bij het doen van vrijwilligerswerk. We noemen dit 'participatieplekken'.

Leerwerkorganisaties die – na overleg met de gemeente en de matchingsunit- participatieplekken bieden voor inwoners voor wie betaald werk een stap te ver is, kunnen subsidie aanvragen via dit formulier.

Indien u nog geen plekken aanbiedt maar wel interesse heeft, neem dan eerst contact op met de gemeente.

Een aanvraag kunt u indienen met behulp van dit formulier.