Subsidie onderwijsachterstandenbeleid

Beschikbare subsidies en verdeling

Op basis van een kind-score (het risico op een onderwijsachterstand) verstrekt de overheid geld aan gemeenten voor de meest kwetsbare leerlingen.

Voorwaarden

Werkt u aan een activiteit die minstens één van onderstaande opbrengsten dichterbij brengt, dan komt uw organisatie mogelijk voor een subsidie in aanmerking. 

  • De organisatie en het kennisniveau van het taalonderwijs aan meertalige leerlingen is versterkt.
  • De samenwerking tussen ouders van een doelgroepkind en school/kinderopvang is versterkt.  
  • De thuisomgeving van het doelgroepkind is taalrijker geworden.  
  • De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie aan doelgroepkinderen is toegenomen.  
  • De professionaliteit van beroepskrachten (in termen van kennis, vaardigheden, inzichten, competenties) in de voor- en vroegschoolse educatie is toegenomen.

Een subsidie boven de € 10.000,- moet vóór 1 mei na het betreffende subsidiejaar ingediend worden. Een jaarrekening en een activiteitenverslag moeten worden overlegd.
Voor een subsidieaanvraag boven de € 100.000,- moet ook een accountantsverklaring ingeleverd worden.

Aanvraag

aanvraagformulier onderwijsachterstandenbeleid 

zie ook: Aanvraag tot vaststelling subsidie

Beslistermijnen en wetgeving

Bij een volledige aanvraag ontvangt u binnen 13 weken bericht van ons of u subsidie krijgt.
De volgende wetgeving is van toepassing: