Jeugdsportsubsidie

De gemeente stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar aan sportverenigingen zonder commercieel oogmerk ten behoeve van jeugdsport. Doel van de jeugdsportsubsidie is het stimuleren van sporten en beweging van de Papendrechtse jeugd.

De jeugdsportsubsidie bestaat met ingang van 2022 alleen nog maar als subsidie voor jeugdleden. De jeugdsportsubsidide in het kader van jeugdsportstimuleringsprojecten is met ingang van 2022 komen te vervallen.

Verdeling

Het bedrag dat beschikbaar is voor jeugdsportsubsidie wordt verdeeld over sportverenigingen zonder commercieel oogmerk die vóór 1 juni van het betreffende jaar een gewaarmerkte ledenlijst (peildatum 31 december van het afgelopen jaar) indienen. Sportverenigingen ontvangen een bedrag per Papendrechts jeugdlid. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het beschikbare subsidiebedrag en het totaal aantal jeugdleden dat wordt opgegeven door de diverse sportverenigingen.

Aanvraag jeugdsportsubsidie

De subsidie vraagt u vóór 1 juni van het betreffende jaar aan. U vult via de link het digitale formulier Aanvraag jeugdsportsubsidie in.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013