Subsidie

 • Subsidieregeling buurthuisfuncties

  21 maart 2023

  Vraag nu subsidie aan voor sociale activiteiten die bijdragen aan ontmoeting en verbinding.

 • Subsidie Algemeen

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

 • Structurele subsidie

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid. De gemeente stelt onder meer een bedrag beschikbaar voor subsidies die betrekking hebben op een bepaald jaar of subsidies die betrekken hebben op een langdurig project.

 • Incidentele subsidie

  De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om éénmalige of kortdurende maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

 • Jeugdsportsubsidie

  De gemeente stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar aan sportverenigingen zonder commercieel oogmerk ten behoeve van jeugdsport. Doel van de jeugdsportsubsidie is het stimuleren van sporten en beweging van de Papendrechtse jeugd.

 • Aanvraag tot vaststelling subsidie

  Een subsidieontvanger van een structurele subsidie boven de € 10.000,- dient conform de geldende wet- en regelgeving vóór 1 mei na het betreffende subsidiejaar een verzoek tot subsidievaststelling in te dienen.

 • Subsidie onderwijsachterstandenbeleid

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent per kind het risico op een onderwijsachterstand (kind-score).