Zomer

ZOMER

JUNI

Rondslingerend afval
Onkruid op straten/stoepen
Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Maaien/natuurvriendelijk maaien
Wespenbestrijding
Hittestress en hoosbuien
Groot onderhoud en schoonmaken van gemalen 
Sloten baggeren
Maaien in de sloten voor goede doorstroming
Internationale dag van het kind
Uitslagen schoolexamens
5 juni Pinksteren
19 juni Vaderdag
30 juni Social Media Day

JULI

Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Bladluisbestrijding
Hittestress en hoosbuien
Vervangen bomen/bomenkap
Onkruid op straten/stoepen
Barbecuën

AUGUSTUS

Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Blauwalg, botulisme, legionella, vissterfte (bij o.a. hitte)
Hittestress en hoosbuien
Stank en tips kolken
Vervellende platanen (bij hitte)
Onkruid op straten/stoepen
Barbecuën