Zomer

ZOMER

JUNI

Rondslingerend afval
Onkruid op straten/stoepen
Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Maaien/natuurvriendelijk maaien
Wespenbestrijding
Hittestress en hoosbuien
Groot onderhoud en schoonmaken van gemalen 
Sloten baggeren
Maaien in de sloten voor goede doorstroming
Bestrijding Japanse Duizendknoop
Internationale dag van het kind
Uitslagen schoolexamens
18 juni Vaderdag
30 juni Social Media Day

JULI

Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Bladluisbestrijding
Hittestress en hoosbuien
Vervangen bomen/bomenkap
Bestrijding Japanse Duizendknoop
Onkruid op straten/stoepen
Barbecuën

AUGUSTUS

Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Blauwalg, botulisme, legionella, vissterfte (bij o.a. hitte)
Hittestress en hoosbuien
Stank en tips kolken
Bestrijding Japanse Duizendknoop
Vervellende platanen (bij hitte)
Onkruid op straten/stoepen
Barbecuën