Maaien in de sloten voor goede doorstroming

Waterplanten kunnen de doorstroming van water in sloten belemmeren. Daarom worden waterplanten in de voorjaarsronde uit het midden van de sloten (stroomprofiel) verwijderd. Zo kan het water ook bij hevige regenbuien in de zomerperiode goed doorstromen. Bovendien  voorkomen we hiermee overstromingen en blijft het een gezonde leefomgeving voor alle planten en dieren.

Minimale impact

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met een mobiele kraan met een maaikorf. Dit geeft de minste verstoring voor het waterleven in de sloten. Waar de mobiele kraan niet kan komen, wordt de maaiboot ingezet. Deze maakt zo min mogelijk vaarbewegingen, waarmee we de verstoring beperkt houden.

Controle

Het maaisel wordt in hopen op de wal gelegd en gecontroleerd op de aanwezigheid van vissen en amfibieën. Aangetroffen dieren worden direct teruggezet in de sloot. Rond nestplaatsen van vogels houden we voldoende werkafstand. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden het zuurstofgehalte en de water- en luchttemperatuur gemeten.

Oevers

De randen van de sloten worden tijdens de eerste ronde met rust gelaten om schade aan de natuur te voorkomen. Denk hierbij aan vogels, insecten, schuilgelegenheid voor vissen en planten. Pas in de herfst worden de planten in de oevers grotendeels gemaaid, zodat daar nog hogere natuurwaarden worden gerealiseerd.