Lente

LENTE

MAART

9 maart Nationale Complimentendag
11 maart NL Doet
16 maart Nationale Boomfeestdag
Bomenonderhoud
Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Storm en stormschade 
Kort afmaaien bloeiende vaste planten
Maaien waterplanten
Houtstook
26 maart Earth hour
27 maart gaat de zomertijd in

APRIL

Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Onkruidbestrijding in beplanting
Maaiwerk gazons
Fonteinen gaan in het water
Bestrijding Japanse Duizendknoop
Onkruid op straten/stoepen verwijderen
2 april Kom in de Kas
7 april Goede Vrijdag
9 en 10 april Pasen
22 april Koningsspelen
27 april Konngsdag
19 april Dag tegen het pesten
Collecte Nederlandse Hartstichting

MEI

Herstelwerk asfalt door vorstschade en wortelopdruk
Berenklauw, Japanse duizendknoop (niet welkome exoten)
Bloesemtijd; bijen telling)
Eikenprocessierups, spinselrups of mot
Onkruid op straten/stoepen
Bestrijding Japanse Duizendknoop
Maaien/ natuurvriendelijk maaien
Bollenloof maaien
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
14 mei Moederdag
Schoolexamens
18 mei Hemelvaartsdag
28 en 29 mei Pinksteren