Omgevingskwaliteit

Met omgevingskwaliteit wordt bedoeld, de kwaliteiten en het openbaar toegankelijke, recreatieve gebruik van: groen, water en natuur en landschap.

We streven ernaar een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige openbare buitenruimte te creëren. Om deze ambities verder tot uitwerking te brengen heeft de gemeente een aantal visies opgesteld. Vooralsnog betreft het de volgende visies: