Bestemmingsplannen

 • Wat is een bestemmingsplan?

  In alle gemeenten in Nederland gelden bestemmingsplannen of beheersverordeningen. In een bestemmingsplan of beheersverordening legt de gemeente definitieve bestemmingen van alle gronden en gebouwen vast.

 • In voorbereiding

  Het college van burgemeester en wethouders bereidt op dit moment onderstaande bestemmingsplannen voor. Bij ieder van deze plannen is een korte toelichting opgenomen.

 • Ter inzage

  Alle bestemmingsplannen die op dit moment in ontwerp of vastgesteld ter inzage liggen.

 • In werking getreden

  Vastgestelde bestemmingsplannen in werking (nog niet onherroepelijk).

 • Onherroepelijk bestemmingsplan