Bedrijventerrein Land van Matena

In 2009 heeft de gemeente Papendrecht een PDF-bestandbestemmingsplan vastgesteld voor het Land van Matena. In het bestemmingsplan komt de bouw van woningen, bedrijven, bedrijfskantoren en voorzieningen in het gebied ten oosten van de Matenasche Scheidkade aan de orde.

In december 2015 is begonnen met de uitgifte van grond van het bedrijventerrein op het Land van Matena. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie over de uitgifte van de kavels.

Waar ligt het Land van Matena?

Het land van Matena ligt tussen Papendrecht en Sliedrecht, ten zuiden van de A15 en de Betuweroute. Dit deel van Papendrecht vormt de schakel tussen woongebieden en de groene verbinding tussen de Biesbosch en het Groene Hart. Het stuk land is onderdeel van een woongebied dat bestaat uit de Oostpolder, land van Matena en Baanhoek West. Het nog te ontwikkelen gebied wordt voorzien van een bedrijventerrein, een woonwijk, een voorzieningencluster en appartementen.

Het bedrijventerrein, voor welke bedrijven interessant?

Het bedrijventerrein Land van Matena wordt kleinschalig van aard, bruto 1,3 hectare groot. Hiervan wordt 0.85 hectare uitgegeven. Het terrein is dan ook geschikt voor kleine bedrijven, milieucategorie 3.

In verband met de externe veiligheid en om overlast met de aangrenzende woonwijk, die tevens nog gerealiseerd moet worden, te voorkomen wordt per bedrijf getoetst of inpassing mogelijk is.

De 0.85 hectare is opgedeeld in kavels. Deze kavels zijn benoemd in het verkavelingsplan. Echter de verkaveling is afhankelijk van de uiteindelijke vraag, en er is dus sprake van een flexibele verkaveling. De kavels zijn per direct beschikbaar.

Stedenbouwkundige uitgangspunten

Voor het terrein zijn stedenbouwkundige voorwaarden (pdf, 28 Mb) opgesteld (bijlage/downloaden). Per kavel wordt een kavelpaspoort opgesteld. Als voorbeeld is hier het kavelpaspoort (pdf, 340 kB) voor kavel 1 te downloaden.

Voorzieningencentrum

Tegenover het bedrijventerrein, overzijde van de Noordkil en grenzend aan de hoofdontsluiting, wordt een voorzieningencentrum gecreëerd. Het voorzieningencentrum bestaat uit een winkelcentrum, met een supermarkt en allerlei andere winkels die voorzien in de dagelijkse behoeften.

Bereikbaarheid

Het terrein ligt aan de hoofdontsluitingsroute naar Papendrecht (Noordkil). Via afrit 24, vanaf de A15 is het terrein rechtstreeks te bereiken.

De busverbinding van 87 en 91 loopt over de Noordkil.

Prijzen

De vraagprijs per m2 (afhankelijk van de locatie) ligt tussen € 200,- en € 225,-.

Informatie

Heeft u interesse in een kavel en wilt u meer informatie hierover ontvangen? Vul dan contactformulier in. Mevrouw L. Bijnagte- van Balen of projectondersteuner mw S. Maison neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.