Bouwverordening Papendrecht 2018

Als u een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen indient, toetst de gemeente uw plan onder andere aan de gemeentelijke bouwverordening.

Sinds 19 december 2018 is dat de 'Bouwverordening Papendrecht 2018' (pdf, kB).