Onherroepelijke bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan wordt onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage legging, tenzij bij de Raad van State beroep is ingesteld. In dat geval wordt het pas onherroepelijk na uitspraak van de Raad van State (uiteraard afhankelijk van de inhoud van die uitspraak).
Als ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

Een bestemmingsplan wordt onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage legging, tenzij bij de Raad van State beroep is ingesteld. In dat geval wordt het pas onherroepelijk na uitspraak van de Raad van State (uiteraard afhankelijk van de inhoud van die uitspraak).
Als ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.