Bestemmingsplannen

 • Wat is een bestemmingsplan?

  In alle gemeenten in Nederland gelden bestemmingsplannen of beheersverordeningen. In een bestemmingsplan of beheersverordening legt de gemeente definitieve bestemmingen van alle gronden en gebouwen vast.

 • In voorbereiding

  Het college van burgemeester en wethouders bereidt op dit moment onderstaande bestemmingsplannen voor. Bij ieder van deze plannen is een korte toelichting opgenomen.

 • Ter inzage - hier vindt u:

  Voorontwerp-bestemmingsplannen
  Ontwerpbestemmingsplannen
  Vastgestelde bestemmingsplannen

 • In werking getreden

  Vastgestelde bestemmingsplannen in werking (nog niet onherroepelijk).

 • Onherroepelijke bestemmingsplannen

  23 oktober 2023

  Een bestemmingsplan wordt onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage legging, tenzij bij de Raad van State beroep is ingesteld. In dat geval wordt het pas onherroepelijk na uitspraak van de Raad van State (uiteraard afhankelijk van de inhoud van die uitspraak).
  Als ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.