Beheersverordeningen

  • Wat is een beheersverordening?

    De beheersverordening is juridisch gezien gelijk aan het bestemmingsplan, en is bedoeld om bestaande (legale) situaties vast te leggen en kan in plaats van een bestemmingsplan worden opgesteld.