P.C. Hooftlaan 180

De gemeente wil -als onderdeel van het versterken van het centrum- woningbouw mogelijk maken ter hoogte van de P.C. Hooftlaan 180.

Op deze plek bevinden zich nu nog een parkeerterreintje en de gebouwen van de voormalige kunstuitleen en het jeugd- en jongerenwerk. Deze gebouwen gaan verdwijnen. De bedoeling is om op de plek van het parkeerterrein ongeveer 28 appartementen te bouwen voor startende huishoudens. 


PCHooftlaan 180 
Impressie van het gebouw (Bureau Hartzema)

Om de nieuwbouw te kunnen realiseren, zal de openbare parkeerplaats verdwijnen, en zal een nieuwe ontsluiting moeten worden gerealiseerd voor de naastgelegen Elimkerk. Onder het gebouw worden parkeerplaatsen gerealiseerd, uit het zicht. 

Planning

De gemeenteraad stemt op 4 november over de bestemmingsplanwijziging. Als het voorstel wordt aangenomen, gaat de gemeente het plan aanbieden aan marktpartijen. Naar verwachting wordt in mei 2023 voor de bouw van de appartementen een partij gecontracteerd. 

Verkoop

Het college wil ook jongeren een kans bieden op een eigen huis. Daarom zal voor de toewijzing van de woningen een leeftijdscriterium worden toegepast, en mag je niet al eerder een huis hebben gekocht. 
De gemeente bouwt de appartementen niet zelf. Daarvoor gaan wij op zoek naar een projectontwikkelaar. Die regelt ook de verkoop. Zodra daar meer over bekend is, leest u dat op deze website. 

Meer informatie

Heeft u een vraag of een reactie? Stuurt u dan een e-mail naar w.vanden.bosch@papendrecht.nl of belt u naar 078-7706361.