Veerweg-Vondellaan

Woningbouw hoek Veerweg-Vondellaan

Op de locatie waar voorheen garagebedrijf Van Wijngaarden zat zijn nu plannen voor de bouw van woningen. Het is de bedoeling dat op deze plek een appartementengebouw met 89 koopwoningen wordt ontwikkeld. De appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen van 7 en 11 lagen met een verbindingsstuk van 3 lagen. De begane grond zal ingericht worden als parkeergarage voor de bewoners.
De gemeente heeft kaders voor deze herontwikkeling vastgesteld.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan gestart.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt hier ter inzage.

Bijlage: 1e schetsstudie