Sterrenpark

De Sterflat aan de Vrijheer van Eslaan wacht, als het aan Stervast Papendrecht ligt, een ingrijpende aanpak. Een grootschalige renovatie van de galerijen en balkons moet de flat weer 100% veilig maken. Stervast Papendrecht B.V. bedacht in samenwerking met Stijl Architectuur, een verbeterplan Sterrenpark. Een plan dat afrekent met het verleden van de flat. En tegelijkertijd de bewoners en tal van nieuwe bewoners een zorgeloze toekomst biedt.

sterflat 2

Fijn wonen zonder zorgen

Sterrenpark bestaat uit het herstellen, ophogen en uitbreiden van de bestaande flat met nieuwe woningen. Tegelijkertijd worden de flat en het omliggende gebied aantrekkelijker, groener en duurzamer gemaakt. In Sterrenpark staan zes verbeterpunten centraal:
1.    Een veilige woonsituatie voor de huidige bewoners.
2.    Een betaalbare oplossing voor de renovatieopgave.
3.    Verduurzaming van de Sterflat.
4.    Vergroening van de openbare ruimte.
5.    Aanpak van het parkeerprobleem.
6.    Bijdragen aan beschikbaarheid van woningen en doorstroming op de woningmarkt.

Meer informatie

De ontwikkelaars van Stervast Papendrecht staan u graag te woord. Maak een afspraak met een van de ontwikkelaars via het contactformulier op www.sterrenpark.nl . De infowoning bevindt zich in de Sterflat, op nummer 497. Op 19 mei is het plan gepresenteerd in de commissie Ruimte. De Raadsleden reageerden positief.