Kraaihoek 1

In de wijk Kraaihoek voldoen de woningen van Woonkracht10 aan de Weteringsingel, Boomgaardstraat en een deel van de Badhuisstraat niet meer aan de eisen van deze tijd. De woningen worden gesloopt en er komt nieuw voor in de plaats.

Meer woningen en meer variatie

Op de plaats van de huidige 99 eengezinswoningen komen 139 nieuwe woningen terug. In het plan worden 61 levensloopbestendige appartementen en 68 grondgebonden eengezinswoningen in 3 verschillende types gebouwd. De variatie in woonoppervlak, type woningen en huurprijzen wordt diverser en daarmee aantrekkelijker voor inwoners in verschillende levensfasen. Alle woningen worden straks aangeboden in de sociale huurklasse.

Toekomstbestendige wijk

Gelijk met de vernieuwing van de woningen gaat de gemeente het openbaar gebied opnieuw inrichten en toekomstbestendig maken. Dat gebeurt zowel boven de grond met wegen, groen en verlichting, als onder de grond met riolering, leidingen en aansluiting op een warmtenet. De gemeente grijpt de grote bouwactiviteiten ook aan om de Overtoom te verleggen, zodat er een veiliger verbinding ontstaat tussen Kraaihoek en het centrum van Papendrecht.

Verkavelingsplan

Alles bij elkaar wordt Kraaijhoek-1 een groene en duurzame wijk met een gevarieerd woonaanbod voor jong tot oud. Maar hoe ziet dat er uit? Hoewel de ontwerpen voor de daadwerkelijke nieuwbouw er nog niet zijn is er al wel een verkavelingsplan (zie hieronder). Hierop kunt u zien hoe de woningen in het gebied geplaatst gaan worden.

Kraaihoek 1

Verkavelingsplan Kraaihoek-1

Planning

Het uitverhuizen van de huidige bewoners is nagenoeg afgerond en in de lege woningen wonen huurders met een tijdelijk huurcontract. Naar verwachting start Woonkracht10 eind 2022 met de sloop, aansluitend daaraan wordt het gebied bouwrijp gemaakt en volgt de bouw. Medio 2024 zouden de eerste nieuwe woningen opgeleverd moeten worden.


Informatievoorziening en vragen

Omwonenden gaan uiteraard veel van de sloop en bouw meekrijgen. Woonkracht10 probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken en informeren de wijkbewoners zo vaak als mogelijk. Mocht u vragen hebben over het ruimtelijk plan, dan kunt u contact opnemen met Woonkracht10 via secretariaatvastgoed@woonkracht10.nl