Bestemmingsplannen/beheersverordeningen

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd welke bestemming een gebied heeft. Aan iedere bestemming zijn regels gekoppeld.
Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening verplicht hun nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via Ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf deze datum zijn nieuwe plannen van de gemeente Papendrecht hier in te zien. Bestemmingsplannen van voor deze datum kunt u in het gemeentehuis inzien.

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd welke bestemming een gebied heeft. Aan iedere bestemming zijn regels gekoppeld. Er ligt bijvoorbeeld in het bestemmingsplan vast waar mag worden gebouwd en hoe hoog. Ook zijn er regels wat er in een pand mag. Een woning kan bijvoorbeeld niet zomaar in een winkel worden veranderd.

Bestemmingsplan is bindend

Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan is voor iedereen bindend. Een aanvraag voor een bouwvergunning moet altijd worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Beheersverordening

Een beheersverordening ziet er vergelijkbaar uit met een bestemmingsplan. Het bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (plankaart). Het verschil met een bestemmingsplan is dat er in de beheersverordening niet gemotiveerd hoeft te worden waarom wordt voldaan aan diverse eisen op het gebied van stedenbouw en milieu. Een motivering is niet verplicht, omdat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt in de regels ten opzichte van het voorheen geldende bestemmingsplan. Juridisch gezien verandert er niets.

Bestemmingsplan bekijken

Wilt u weten welke bestemming een gebied heeft? Bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wilt starten? Kijk dan in het bestemmingsplan.
In een bestemmingsplan staat:
•    of er mag worden gebouwd of verbouwd
•    of bedrijven zich mogen vestigen
•    hoe een stuk grond mag worden gebruikt
•    of er wegen mogen worden aangelegd
Bekijk alle bestemmingsplannen online via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook een afspraak maken bij de gemeente om een bestemmingsplan te bekijken. Onze medewerkers kunnen u dan ook meer informatie geven.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak voor het inzien van een bestemmingsplan belt u met 14 078. Doet u dit ook indien u de afspraak wilt wijzigen of annuleren.

Kosten

Een bestemmingsplan bekijken is gratis.

Huidige bestemmingsplannen van Papendrecht
Huidige beheersverordeningen van Papendrecht