Sportmodule op www.PuurPapendrecht.nl

Wil jij graag kennismaken met een tak van sport? Meedoen met wedstrijdjes of toernooien? Of meedoen met een sport- en spelactiviteit? Kijk dan op www.PuurPapendrecht.nl!

De lokale website www.PuurPapendrecht.nl is uitgebreid met een inschrijfmodule. Sportaanbieders kunnen op dit platform heel eenvoudig activiteiten aanbieden. De activiteiten zijn direct zichtbaar voor alle inwoners in Papendrecht, die zich vervolgens online kunnen inschrijven.
Aan sportaanbieders is gevraagd om ook activiteiten in de zomervakantie te organiseren. We denken namelijk, dat veel mensen deze zomervakantie in Papendrecht blijven. Hoe leuk is het om dan mee te doen aan sportieve activiteiten in de buurt.

Nieuwe werkwijze sportstimulering in het basisonderwijs

De Sport- en beweegkalender heeft het veld geruimd voor de sportmodule. Dat is mooi, want dan kunnen sportaanbieders vaker aanbod plaatsen op elk moment in het jaar.  Ook hoeft er geen cash meer verplaatst te worden, want sportaanbieders kunnen via de mail een betaalverzoek sturen als het een activiteit betreft waarvoor betaling vereist is.

De belangrijke taak van de schoolsportcommissies op het basisonderwijs blijft ongewijzigd. Zij zullen de leerlingen steeds motiveren deel te nemen aan allerlei aanbod. De taak van de gemeente wordt iets anders: zij gaan maandelijks de schoolsportcommissies informeren over het aanbod van de komende maand en stimuleren de sportaanbieders aanbod op www.PuurPapendrecht.nl te zetten.

Zowel sportaanbieders als de schoolsportcommissies hebben informatie ontvangen hoe de sportmodule gebruikt wordt. Daarnaast zijn de buurtverbinders van www.PuurPapendrecht.nl hartstikke behulpzaam om bijvoorbeeld te helpen met inschrijven. De sportmodule is trouwens samengesteld met hulp van alle betrokkenen. Dus: houd in de gaten wat er georganiseerd wordt en doe mee!