Rookvrij schoolplein

Rookvrije gerneratie

Rookvrije generatie wil rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten en met goede voorbeelden om zich heen.
In elke fase van het opgroeien willen we kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zodat ze opgroeien als een generatie die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.

 

Rookvrij schoolterrein

Per 2020 zijn scholen in het primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) verplicht hun terrein rookvrij te maken (Tabaks-en rookwarenwet, amendement van Carla Dik-Faber, 2016). De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL)
van de PO-Raad, VO-raad en MBO-raad, het Longfonds, de partners uit de Alliantie Nederland Rookvrij en het Trimbos-instituut, bundelen de krachten en ondersteunen het onderwijs om het rookvrije schoolterrein te realiseren. Een rookvrij schoolterrein past bij een Gezond Schoolplein.
Heeft u al een rookvrij schoolterrein? U kunt zelf aan de slag via www.rookvrijschoolterrein.nl