Recreatie, cultuur & sport

  • Cultuur

    Papendrecht kent een groot aantal verenigingen en instellingen met een rijk cultuuraanbod. De verschillende vormen van vrijetijdsbesteding zorgen er voor dat Papendrechters zich kunnen ontplooien, ontspannen, vertier kunnen hebben en talent kunnen ontwikkelen. Ook dát maakt Papendrecht prettig om te wonen en te recreëren.

  • Sport en gezondheid

    Sport moet in principe voor elke inwoner van Papendrecht mogelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn. De gemeente faciliteert dat waar nodig is. Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl.
    Onder de blauwe kopjes vindt u informatie voor sportaanbieders, voor inwoners en voor het onderwijs.