Visie Sociaal Domein

Als gemeente Papendrecht is ons streven dat wat we doen, past bij wat onze inwoners nodig hebben. Om (nieuw) beleid te kunnen maken, hebben we informatie nodig van inwoners. Daarom gaan onze medewerkers in het voorjaar van 2024 op pad om vele gesprekken te voeren.

Als gemeente Papendrecht is ons streven dat wát we doen, past bij wat onze inwoners nodig hebben. Hiervoor werken we met veel organisaties samen, zowel vrijwilligersorganisaties als professionals, zowel lokaal als regionaal.  

Om de juiste keuzes te maken op sociaal/maatschappelijk gebied voor de langere termijn, stellen we een nieuwe Visie Sociaal Domein op. Het huidige beleid (Kompas Sociaal Domein) loopt in 2024 af.

Samen met de gemeenteraad kijken we of we de nieuwe visie breder kunnen trekken. We denken dan aan onderwerpen als inclusie, sport, cultuur, gezondheid, onderwijs en wonen. Al deze onderwerpen hangen namelijk met elkaar samen en hebben invloed op elkaar.

Op deze webpagina vindt u de planning van dit gehele traject. Heeft u een uitnodiging ontvangen of een gesprek gehad en daarna nog vragen? Mail ons dan via: visiesociaaldomein@papendrecht.nl

In gesprek met inwoners en organisaties

Tussen half mei en begin juli 2024 voeren we veel gesprekken met onze partners en met inwoners. We willen weten wat er echt speelt op sociaal/maatschappelijk vlak (inclusief sport/cultuur/onderwijs/wonen) en we willen meer inzicht in onze samenwerking met alle partners en inzicht in onze gezamenlijke invloedssfeer. Wat we in deze gesprekken verzamelen, gebruiken we als belangrijk element om mee te geven aan de gemeenteraad. Die zal uiteindelijk afwegen hoe de nieuwe Visie Sociaal Domein eruit gaat zien.

Planning
Februari – april 2024 Evaluatie huidige Kompas Sociaal Domein (afgerond)
Half mei – begin juli 2024 Participatiefase (gestart)
Zomer 2024 Schrijven van de eerste versie
Najaar 2024 Eerste versie terugleggen bij o.a. onze partnerorganisaties
Eind 2024 Schrijven van de definitieve versie
Eerste kwartaal 2025 Besluitvorming Visie Sociaal Domein in de raad

 

 
Save the date: 14 of 15 oktober 2024

Waarschijnlijk organiseren we vlak voor de herfstvakanties (van regio zuid en midden) een grote bijeenkomst voor al onze partners, om te vertellen hoe de visie eruit komt te zien. Dan kunnen we mogelijk nog hete hangijzers met elkaar bespreken en daarnaast vooral met elkaar vooruitkijken naar de manier waarop we de visie concreet uit kunnen voeren na vaststelling. Dit wordt naar verwachting maandag 14 of dinsdag 15 oktober met een programma waarbij genodigden kunnen kiezen of ze in de middag of begin van de avond aanhaken.