Omgevingsvisie vastgesteld

Dinsdag 26 januari vergaderde de gemeenteraad van Papendrecht over de Omgevingsvisie. In de raadsvergadering zijn verschillende amendementen ingediend. Dit betekent dat de Omgevingsvisie op een aantal punten is gewijzigd.

Een terugblik op de raadsvergadering is te vinden op raad.papendrecht.nl 

Hoe gaat het nu verder?

De Omgevingsvisie bevat richting voor de toekomst, een kompas voor keuzes in de toekomst. De Omgevingsvisie vormt de basis voor het Omgevingsplan van Papendrecht. In het Omgevingsplan staan de gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. De gemeenteraad kan zowel de Omgevingsvisie als het Omgevingsplan regelmatig herzien. Binnenkort start het maken van het Omgevingsplan.