Omgevingsvisie

Een duurzame toekomst met een krachtige gemeenschap

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we nagedacht over de toekomst van ons dorp. Hoe zorgen we ook de komende jaren samen voor een prettig leefklimaat voor al onze inwoners? En hoe verankeren we de wensen voor de toekomst in onze fysieke leefomgeving?


Voorblad Omgevingsvisie Papendrecht

 
Met de Omgevingsvisie schetsen we een stip op de horizon. De gemeenteraad stelde deze visie op dinsdag 26 januari 2021 vast.
De Omgevingsvisie is geen hard einddoel op zich, maar een flexibel kompas aan de hand waarvan we onze koers tot 2035 uitstippelen. Het wijst ons de weg richting een duurzaam Papendrecht waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Een krachtige gemeenschap met een stevig fundament in welzijn, ontwikkeling en perspectief van haar inwoners. Daarbij hoort een gezonde en veilige leefomgeving met oog voor de benodigde klimaatadaptatie en energietransitie.
Coördinerend wethouder Corine Verver: "Veel mensen dachten en deden mee. Via deze weg dank ik een ieder die zijn of haar inbreng gaf. Het is bijzonder om te zien hoe zorgzaam en veerkrachtig ons dorp en onze inwoners zijn. Waarden die we zo vanzelfsprekend vinden, maar waar we tegelijkertijd trots op mogen zijn. Samen maken we van Papendrecht een nog mooier dorp voor ons en toekomstige generaties."

Bijlage: de definitieve Omgevingsvisie