Terugblik Participatie

Dinsdag 21 januari presenteerde de gemeente de (concept) omgevingsvisie. Zo'n 60 mensen waren hier bij aanwezig.

Omgevingsvisie avond 1

Na een korte presentatie van de toekomstvisie zijn de thema's in groepjes besproken. Inwoners, (maatschappelijke) instellingen en ondernemers bespraken de thema's Duurzame Koers, Prettig Wonen, Economisch Vitaal, Sterk Verblijfsklimaat en Verbindende Infrastructuur.

Korte samenvatting
Vrijwel alle deelnemers ondersteunden het streven naar een duurzame samenleving. Zorgen voor ontmoeting, ontplooiing en beweging van en tussen mensen (jong en oud) leidt tot een sterkere gemeenschap. De leefomgeving moet dit versterken.

Het vergroten van de bereikbaarheid van Papendrecht blijft een issue. Het verbeteren van A-15 en het investeren in een beter openbaar vervoer blijven belangrijke speerpunten. Meer ruimte voor de fiets kan rekenen op flinke steun. Papendrecht kan en moet veel groener, niet alleen fysiek door het versterken van groen en water, maar ook in de vorm van alternatieve energiebronnen.

De deelnemers aan het thema 'prettig wonen' twijfelen aan het effect van doorstroming. Ondanks het doorstroomeffect dat het bouwen van duurdere woningen oplevert, zijn er nog steeds goedkope nieuwbouwwoningen nodig. De ambitie om met meer variatie en buurtgerichter te bouwen werd breed onderschreven. Ook het realiseren van bijzondere woonconcepten kon op bijval rekenen.

Het centrum blijft voor veel mensen de centrale plek voor het bezoeken van evenementen en het doorbrengen van  vrije tijd.

Volledige (concept) omgevingsvisie lezen?
Wilt u meer weten dan alleen deze samenvatting? Bekijk dan de (concept) omgevingsvisie hier op de pagina. Liever een geprint document? Dat kan ook. Bel dan naar  14078 of kom langs bij de balie op het gemeentehuis.

Hoe nu verder?
De reacties welke zijn opgehaald tijdens de bijeenkomst worden – daar waar mogelijk – verwerkt in de (concept) omgevingsvisie. Vervolgens wordt deze Toekomstvisie aangeboden aan de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad hier een besluit over neemt, leggen we de omgevingsvisie nog ter inzage aan de Papendrechters voor.

Omgevingsvisie avond 2               

       Omgevingsvisie avond 3

 

Omgevingsvisie avond 4