Den Briel

Parkeerterrein Den Briel wordt vanaf 18 februari omgebouwd tot groenvoorziening. Het terrein is omstreeks 2008 aangelegd als tijdelijk parkeerterrein voor het noodwinkelcentrum. Nu er in de directe omgeving voldoende parkeercapaciteit is bijgebouwd, is de tijd aangebroken om ook dit deel van de openbare ruimte rond het centrum definitief in te richten.

Het ontwerp voorziet in een hoogwaardige, eigentijdse invulling met veel groen en bloemen. Via een wandelpad wordt een aantrekkelijke verbinding tussen de Veerweg en de Constantijn Huygenslaan gemaakt. Een opmerkelijk element hierin is de pergola, die de flats ruimtelijk met elkaar verbindt. De diversiteit aan bloemen nodigt uit tot een prettig verblijf. Elk jaargetijde bloeit er iets moois.

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

  • Planning werkzaamheden
  • Definitief ontwerp
  • Parkeren

Pergola ter inspiratie

Foto: Pergola ter inspiratie (Pinterest)

Planning werkzaamheden

Na veel voorbereiding start op 18 februari 2019 de uitvoering van de Groenstrook Den Briel. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot mei 2019 duren. Vanaf 18 februari kan er niet meer geparkeerd worden op Den Briel.

Vragen over de werkzaamheden?

Aannemersbedrijf A. Helmer BV voert de werkzaamheden uit. De uitvoerder van de aannemer is dhr. A. Helmer, bereikbaar via telefoonnummer: 06 295 75 371.

De opzichter namens de gemeente is dhr. J. Verwers, bereikbaar via telefoonnummer: 078 770 6276. Is de opzichter afwezig of zijn er bijzondere zaken, dan kunt u contact opnemen de directievoerder van de gemeente, dhr. R. Arican, taakveldcoördinator groot onderhoud gemeente Papendrecht. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 14 078.

Definitief ontwerp

Het ontwerpplan van de Groenstrook Den Briel heeft de reguliere inspraakprocedure doorlopen. De gemeente heeft voor de groenvoorziening een schetsontwerp gemaakt, dat twee weken ter inzage heeft gelegen. Ook is voor belanghebbenden een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Van de eerste ter inzage van het schetsontwerp is een verslag gemaakt en het schetsontwerp is aangepast tot een voorlopig ontwerp. In het verslag zijn de reacties van belanghebbenden voorzien van een ambtelijke reactie. Het verslag en het voorlopig ontwerp zijn vervolgens weer gedurende twee weken ter inzage gelegd.

Van alle reacties van belanghebbenden op het ontwerp met de gemeentelijke reacties daarop is één eindverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle reacties in overweging genomen en heeft op 4 december 2018 besloten het voorlopig ontwerp als definitief ontwerp vast te stellen. Met het door het college vastgestelde ontwerp is de inspraak afgerond.

Parkeren

Wanneer gestart wordt met de werkzaamheden, vervallen alle parkeerplaatsen op Den Briel. Het wordt hierdoor lastiger om op loopafstand van het centrum een parkeerplaats te vinden. In de directe omgeving zijn er verschillende parkeermogelijkheden:

Voor werknemers centrum

Werkt u in het centrum van Papendrecht en wilt u comfortabel dichtbij parkeren? Voor slechts €121,70 per jaar (+/- €10,- per maand) ontvangt u een ontheffing in de blauwe zone. Een ontheffing kunt u aanvragen bij de gemeente via www.papendrecht.nl (-> ontheffing/vergunning aanvragen)  of door te bellen met 14 078.

Voor bezoekers centrum

In het centrum en omringende straten is een blauwe zone aangebracht. Hier kunt u met een parkeerschijf maximaal één uur gratis parkeren. Parkeren in de garages De Meent en Overtoom is sinds 1 januari 2018 de eerste twee uur gratis. Na de eerste twee uur betaalt u een tarief van € 0,40 per 15 minuten, met een maximum dagtarief van € 8,-.