Nooddocument om te reizen

Een nooddocument is een tijdelijke vervanging van een gewoon reisdocument. Als u op het punt staat op reis te gaan maar geen geldig reisdocument heeft, dan kunt u een nooddocument bij de Koninklijke Marechaussee aanvragen.

U heeft een nooddocument nodig als u op reis gaat en uw oude document verlopen of vermist is. U moet wel aantonen dat u uw reis niet uit kunt stellen.

Het nooddocument is geldig voor de duur van uw reis (maximaal één jaar) en kan alleen gebruikt worden voor het land van uw bestemming en de landen van doorreis. Er zijn zeer strenge eisen verbonden aan het verkrijgen van een nooddocument. U moet aantonen dat u zwaarwegende belangen heeft bij de reis, dat deze niet uitgesteld kan worden en dat u niet in staat bent geweest om op tijd nog een reisdocument te verkrijgen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u mogelijk nog een aantal bewijsstukken laten zien.

Aanvraag

Als u in Nederland bent, vraagt u een nooddocument aan bij de Marechaussee op één van de Nederlandse vliegvelden. Voor een aanvraag van een nooddocument via de Marechaussee moet u er rekening mee houden dat u 3 uur voor het inchecken aanwezig bent. Kijk op de website van de Marechaussee voor de adressen.

Als u in het buitenland bent, vraagt u het nooddocument aan bij de Nederlandse Ambassades

Meenemen

Voor het verkrijgen van een nooddocument heeft u nodig:

  • een bewijs dat uw reis geen uitstel kan hebben
  • een recent uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie met de vermelding van uw nationaliteit, verkrijgbaar via onderstaande productpagina of bij team Dienstverlening
  • een gewaarmerkte kopie van uw recente aanvraag van een nieuw reisdocument. Bij een aanvraag voor minderjarige kinderen moet op het uittreksel ook vermeld staan wie het gezag heeft over het kind
  • indien aanwezig: de in uw bezit zijnde reisdocument(en)
  • bij vermissing van uw reisdocument: een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal van de aangifte van vermissing
  • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • een recente goed gelijkende pasfoto die voldoet aan de eisen volgens de richtlijnen fotomatrix
  • minderjarige kinderen hebben toestemming nodig van de ouder(s) of gezaghebber(s). De ouder(s) of gezaghebber(s) moeten bij de aanvraag, samen met het kind, aanwezig zijn.
Afhandeling

Als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet krijgt u het nooddocument direct mee.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: