Concept-mobiliteitsplan ter inzage

Op 20 juni 2023 nam het college van burgmeester en wethouders van Papendrecht het besluit het concept-Mobiliteitsplan vrij te geven voor inspraak gedurende 4 weken. Van 23 juni 2023 tot en met 23 juli 2023 kunt u reageren op dit conceptplan.

Op 20 juni 2023 nam het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht het besluit het concept-Mobiliteitsplan vrij te geven voor inspraak. Van 23 juni 2023 tot en met 23 juli 2023 kunt u reageren op dit concept. U kunt het plan ook (op papier) komen inzien in het gemeentehuis (vraag ernaar bij de receptie) of digitaal.
Het concept-mobiliteitsplan kwam tot stand met behulp van veel inwoners en organisaties die kritisch meedachten over hoe Papendrecht op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid goed voorbereid is op de toekomst. Ook zijn bestaand beleid (denk aan de Omgevingsvisie) en  gegevens zoals ongevallencijfers in het plan verwerkt.

Inloopbijeenkomst

Heeft u ook meegedacht over het mobiliteitsplan? Kom dan kijken hoe uw reactie is verwerkt. Bent u nieuwsgierig naar de maatregelen of heeft u vragen over het plan? Kom ook dan naar de inloopbijeenkomst op woensdag 5 juli. Deze bijeenkomst vindt tussen 19 en 21 uur plaats in het Sportcentrum Papendrecht aan de Burgemeester Keijzerweg 110 (zaal De Vliet op de eerste verdieping). U kunt  in- en uitlopen wanneer het u uitkomt.

Reageren

Komt u niet naar de inloop en wilt u wel reageren op het concept-Mobiliteitsplan? Vul dan het formulier in dat u in het gemeentehuis bij de receptie ligt of mail naar mobiliteitsplan@papendrecht.nl. Uw reactie moet uiterlijk op 23 juli 2023 bij ons binnen zijn.

Na besluitvorming

Na afsluiting van de periode van ter inzagelegging, beoordelen wij de reacties. We verwerken die in een zogenoemde inspraaknota. Die inspraaknota gaat samen met het concept Mobiliteitsplan naar de gemeenteraad. Zo weet de gemeenteraad welke reacties er gegeven zijn op het concept en hoe hiermee omgegaan is in het definitieve plan.

De gemeenteraad bespreekt het naar verwachting in zijn vergadering van 2 november 2023. Na besluit van de gemeenteraad is het definitief en gaan we stap voor stap over tot uitvoering waarmee we werken aan een verkeersveiliger, beter bereikbaar en vitaler Papendrecht.