Profielwerkstuk NG/NT

Het profielwerkstuk is te vergelijken met een eindscriptie binnen vervolgopleidingen waar leerlingen een onderzoek doen naar een onderwerp binnen het profiel dat zij hebben gekozen.

Wat is een profielwerkstuk?

Het profielwerkstuk is te vergelijken met een eindscriptie binnen vervolgopleidingen waar leerlingen een onderzoek doen naar een onderwerp binnen het profiel dat zij hebben gekozen. Ze kiezen voor een onderwerp waaruit interesse blijkt voor een vervolgopleiding of waarover ze altijd al meer wilde weten. Ze doen een uitgebreid onderzoek van zeker 80 klokuren onder begeleiding van een vakdocent. Daarnaast gaan ook veel leerlingen buiten de school om onderzoek te doen bij bedrijven of universiteiten.

Waarom een profielwerkstuk en wat komt er allemaal bij kijken?

In de wet staat dat het profielwerkstuk een studielast heeft van 80 uur en  betrekking heeft op één of twee profielvakken.

Als scheikunde/natuurkunde/biologie bij het profielwerkstuk betrokken zijn, omvat het profielwerkstuk ook een zelfstandige onderzoeksopdracht. Dat is dan een natuurwetenschappelijk onderzoek en/of - een technisch ontwerp.

De beoordeling

Bij het beoordelen van het profielwerkstuk let de begeleider niet alleen op het eindresultaat, maar ook op het proces dat is doorlopen om tot de presentatie te komen. De globale verdeling over de 3 genoemde aspecten geldt voor ieder profielwerkstuk en moet ook zichtbaar zijn in de specifieke beoordelingscriteria, die horen bij het vak/onderwerp, dat is gekozen.

Alle verslagen worden zowel op papier als digitaal via de ELO (Elektronische leeromgeving) ingeleverd. Het digitale verslag wordt door Magister gecontroleerd op plagiaat.

Tijdsplanning en Toetsing

Onderdeel Inhoud
A
 • Korte beschrijving van het gekozen onderwerp + motivatie
 • Hoofd- en deelvragen opstellen
 • Informatie vergaren en verwerken
 • Eisen opstellen (voor een technisch ontwerp)
 • Onderzoeksplan beschrijven + tijdschema opstellen
B
 • Uitvoering van onderzoek
 • Conceptverslag en logboek:
 • bevat de uitwerking van minimaal
 • 2/3 van de deelvragen, dus 4 deelvragen per leerling.
C Eindverslag
D Presentatie tijdens de presentatieavond

 

De onderzoeksfasen

Onderdeel A

Fase Inhoud
Fase 1 Korte beschrijving van het gekozen onderwerp
Fase 2 Informatie opzoeken
Fase 3 Onderzoeksvraag
Fase 4

Proefbeschrijving onderzoek

 • proefbeschrijving
 • lijst van benodigdheden: chemicaliën en apparatuur
 • veiligheid
Fase 5

Tijdschema en planning

 • formuleren onderzoek en uitvoeren vooronderzoek: 1-10 uur
 • uitvoeren eigenlijk onderzoek: 50-60 uur
 • (voorbereiden) presentatie: 10 uurOnderdeel B

 • Fase 6: Uitvoering onderzoek
 • Fase 7: Verwerking van de resultaten
 • Fase 8: Theoretische deelvragen

Onderdeel C

 • Fase 9: Afronding profielwerkstuk

Onderdeel D

 • Fase 10: Presentatie

Checklisten

De volgende dingen doen leerlingen in het proces van het maken van een PWS:

 1. Onderzoek doen
 2. Een technisch ontwerp maken.
 3. Verslaglegging van het praktisch proces.
 4. Een werkstuk schrijven.
 5. Een presentatie houden.