Plastic-soep in de oceaan

Plastic soep is een stage-opdracht vanuit Royal IHC in Kinderdijk voor leerlingen van het voortgezet onderwijs van het Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard in Papendrecht.

Plastic soep in de oceaan

De opdracht wordt geformuleerd door Royal IHC en het is de bedoeling  dat de leerlingen in kleine groepjes gedurende een periode van 6 weken aan een probleemstelling die te maken heeft met de hoeveelheid plastic afval in de oceaan. De uitkomst van de probleemstelling kan een preventief of oplossingsgericht karakter hebben.

Plastic soep in de oceaan

Ter afsluiting van de stage-opdracht moeten de leerlingen een presentatie over hun bevindingen geven aan ouders, docenten en begeleiders vanuit Royal IHC.

Na afloop van de presentatie sprak de wethouder  waardering uit voor het initiatief en de leerlingen: 'Ik word hier vrolijk van, jonge mensen die nadenken over het probleem. Dat is al vooruitgang.' Verder pleitte de wethouder voor een nauwere samenwerking tussen de scheepsbouwer en de school. 'Mooi dat jullie bij dit bedrijf in de keuken mochten kijken'.

Daarna ontvingen de leerlingen een certificaat als bewijs van deelname.