Voortgezet Onderwijs

De activiteiten die ontwikkeld zijn/worden, maken onderdeel uit van een programmalijn van Basis Onderwijs (BO) tot Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Om technologie onder de aandacht te brengen van het Voorgezet Onderwijs (VO) zijn de volgende activiteiten voor leerlingen van het VO ontwikkeld:

 • Onderwijsroute

  De onderwijsroute vindt jaarlijkse activiteit die plaatsvindt o.a. in de gemeente Papendrecht.

 • Sluizencomplex Panamakanaal

  Fred Valster, natuurkunde docent van het Willem de Zwijger College, heeft in samenwerking met een ingenieur bij de Iv-Groep te Papendrecht als opdracht het project Sluizencomplex Panamakanaal voor zijn leerlingen bedacht. Dit project is een van de acties die is voortgevloeid uit de samenwerking JetNet, 3 bedrijven, 2 VO scholen en de gemeente Papendrecht.

 • Profielwerkstuk NG/NT

  Het profielwerkstuk is te vergelijken met een eindscriptie binnen vervolgopleidingen waar leerlingen een onderzoek doen naar een onderwerp binnen het profiel dat zij hebben gekozen.

 • Netwerkbijeenkomst VO

  De Netwerkbijeenkomst is het 3de project dat in het kader van LOB (=Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) op het jaarprogramma zal komen te staan. Op dit moment zijn er al 2 projecten tussen het onderwijs en bedrijfsleven, namelijk de Onderwijsroute tbv VO en de Techniekroute tbv BO.

 • Plastic-soep in de oceaan

  Plastic soep is een stage-opdracht vanuit Royal IHC in Kinderdijk voor leerlingen van het voortgezet onderwijs van het Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard in Papendrecht.

 • PrETflessen race

  Jaarlijks organiseert Fokker GKN samen met CSG De Lage Waard gezamenlijke activiteit: 'de PrET- Raket challenge'. Bij deze challenge nemen tweedejaars leerlingen het op tegen de professionele ontwerpers in een wedstrijd waarbij ze van pet-flessen raketten maken en deze lanceren.

 • Regionale Vlootschouw

  Vanuit een regionaal samenwerkingsverband van vmbo en mbo schoolbesturen organiseren Mariëtte de Heide (Willem de Zwijger College) en Paul den Otter (DevelsteinCollege) in samenwerking met Buro RUW sinds 2015 de Vlootschouw ‘Op de golven van techniek’. Kennisdelen staat hierbij centraal. ,,Scholen kampen met dezelfde uitdagingen.

 • Samenwerkingsovereenkomst 3 bedrijven, 2 VO scholen en gemeente

 • Milieubarometer

  De milieubarometer is een online meetinstrument waarmee ondernemers in één oogopslag de milieuprestaties en de milieukosten van het bedrijf kunnen zien.

 • Smart Lectures

  De SMART Lectures is bedoeld om de interesse van leerlingen voor wetenschap en technologie te prikkelen en worden georganiseerd door scholen, bedrijven en de gemeente Papendrecht.