Onderwijs & Arbeidsmarkt

Papendrecht heeft fantastische bedrijven, onder meer op het gebied van techniek, lucht- en scheepvaart. Bedrijven die wereldwijd actief zijn en een sterke positie hebben op de markt. Die positie willen ze natuurlijk graag behouden of verder versterken. Het is daarom belangrijk dat bedrijven oog hebben voor de medewerkers van de toekomst. Om dat te bevorderen werken de bedrijven samen met scholen (Basis Onderwijs en Voortgezet Onderwijs) en de gemeente.

De afgelopen jaren zijn succesvolle activiteiten, events en samenwerkingsvormen tot stand gekomen. Er gebeurt dus best veel. Om dat voor leerlingen en bedrijven onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd een groter publiek te informeren, hebben we de film Onderwijs & Arbeidsmarkt gemaakt. Leerlingen, leraren, ondernemers en andere betrokkenen geven daarin een impressie van wat er allemaal gebeurt. 

Wij hopen u op overzichtelijke en informatieve manier meer duidelijkheid en inzicht te geven van al deze initiatieven, die goed zijn voor de toekomst van Papendrecht, de regio, onze kinderen en onze bedrijven.