Meer informatie over scholen

  • Leerlingenvervoer

    Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus).

  • Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

    Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school.

  • Scholen in Papendrecht

    Papendrecht is een echte onderwijsgemeente. Dagelijks volgen bijna 7.000 kinderen en jongeren uit Papendrecht en omliggende gemeenten basis- en voortgezet onderwijs in Papendrecht.