Basis Onderwijs

De activiteiten die ontwikkeld zijn/worden, maken onderdeel uit van een programmalijn van Basis Onderwijs (BO) tot Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Om technologie onder de aandacht te brengen van het BO zijn de volgende activiteiten voor leerlingen van het BO ontwikkeld:

  • Subleerlijn techniek Basisonderwijs ihkv Aerospace & Maritime

    In de Drechtsteden is techniek ihkv Aerospace & Maritime leidend in de regionale economie. Belangrijke wereldspelers zoals Boskalis, Fokker, IHC, Slob en een groot aantal MKB bedrijven in deze sectoren zijn in deze regio gevestigd. Deze bedrijven hebben vakbekwaam personeel nodig, nu en de komende decennia.

  • Techniekroute Papendrecht

  • Dag van de Techniekspelen

    Op woensdag 16 oktober 2018 werden de directeuren of bestuurder, de groep-8-docent(en) en de techniekcoördinatoren van het basisonderwijs Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht en Molenlanden ontvangen op het Grienden College in Sliedrecht voor de aftrap van de 1ste Techniekspelen.