Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen.

Dit gebeurt door kinderen spelenderwijs te laten leren. Door speciaal hiervoor ontwikkelde programma’s aan te bieden in de thuissituatie, op het kinderdagverblijf (crèche), peuterspeelzaal (peuteropvang/peuterschool/voorschool)) of op school krijgen kinderen een extra steuntje in de rug. 

VVE-indicatie

Het consultatiebureau bepaalt of uw kind de VVE-indicatie krijgt. Tijdens het bezoek aan het consultatiebureau kijkt de jeugdverpleegkundige of -arts hoe het gaat met de (taal)ontwikkeling van uw kind.
Met een VVE-indicatie mag uw kind 2 extra dagdelen per week naar de peuteropvang. De kosten voor deze 2 extra dagdelen worden door de gemeente vergoed. Voor de standaard 2 dagdelen betaalt u een bijdrage.
Meer informatie over de locaties en over het VVE-programma vindt u op de website van Kinderopvang Papendrecht en van Wasko.