Participatie en de Omgevingswet

Heeft u een ruimtelijk initiatief zoals (ver)bouwen, slopen, een inrit aanleggen of een boom kappen? Wilt u een bedrijf (aan huis) beginnen of heeft u een ander initiatief dat gevolgen heeft voor uw (fysieke) omgeving?

Dan heeft u niet alleen met de gemeente maar ook met andere belanghebbenden te maken. Denk aan buurtbewoners, bedrijven of gebruikers van het gebouw of de ruimte eromheen.

Door uw omgeving op tijd bij uw initiatief te betrekken, komen alle belangen, meningen, kennis en ideeën op tafel. Betrek hen er dus zo vroeg mogelijk bij. Zo komt u samen tot een goed initiatief dat aan de regels voldoet. Eventueel kunt u uw initiatief daarop nog aanpassen voor u het indient. Wel zo efficiënt! Het betrekken van de omgeving noemen we participatie. Participatie is niet nieuw. Door de Omgevingswet is participatie nog belangrijker geworden. De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder uw omgeving benadert en door uw omgeving wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. 

Heeft u participatie toegepast, dan vergroot dit de kans op steun voor uw initiatief. Participatie hoeft niet altijd groot en uitgebreid te zijn. Soms hoeft u alleen maar uw buren te informeren. Maar het kan ook wenselijk zijn dat belanghebbenden meedenken, meewerken of zelfs meebepalen.

Hoeveel participatie nodig is, hangt af van uw initiatief en hoeveel mensen er iets van merken. Meestal geldt: hoe groter uw initiatief, hoe belangrijker het is om uw omgeving op tijd te betrekken.

Participatie bij omgevingsvergunningen 

Nieuw in de Omgevingswet is dat de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor participatie. Nieuw is ook dat het onderdeel wordt van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij het indienen van de aanvraag wordt u gevraagd of en hoe u heeft geparticipeerd. 

Als u iets in uw omgeving wilt veranderen neem dan contact op met de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van ons spreekuur of een adviesgesprek vragen. U kunt ook een vergunningcheck doen om te zien of u een vergunning nodig heeft.

Geen vergunning nodig?

De vergunningcheck, of de gemeente geeft aan dat u geen vergunning nodig heeft? Toch kunt u niet meteen beginnen. Ons advies: praat eerst met uw buren. Uw buren kunnen goede tips hebben. Ze hebben misschien wat wensen. Bijvoorbeeld over schaduw of over de afstand tot de erfgrens. Over de bereikbaarheid van uw nieuwe schuur voor schilderwerk. Samen komt u tot het beste plan.

Wel vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig, wat nu? Ons advies: praat ook eerst met de mensen in uw directe omgeving. In ieder geval alle buren. Bij iets grotere initiatieven de mensen in uw straat. Eigenlijk met iedereen die gevolgen kan ondervinden van uw initiatief. Samen maakt u het beste initiatief. Voor u en voor uw buren. Sta open voor de wensen van uw omgeving en luister naar de buren. Daarmee accepteren de buren eerder uw initiatief. Ook als ze er misschien niet heel blij mee zijn. Door te praten voorkomt u later bezwaar. Bij het indienen van de aanvraag krijgt u de volgende vragen:

  • Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?
  • Hoe heeft u dat gedaan?
  • Wat is daarvan het resultaat?

Hoe u een participatietraject organiseert wordt beschreven onder het kopje 'Hoe organiseert u een participatietraject?'

Participatie verplicht

De gemeenteraad heeft gevallen aangewezen waarbij participatie verplicht is voorafgaand aan een vergunningaanvraag. Dit is alleen het geval bij initiatieven die niet in het omgevingsplan passen. 

De gemeente heeft een kaart gemaakt met locaties waarop participatie verplicht is. Wilt u iets gaan doen in een van de locaties op de kaart dan is participatie dus verplicht. Voor kleinere initiatieven heeft de gemeente een uitzondering gemaakt. Deze uitzonderingen zijn te vinden in de lijst met uitzonderingen in het beleid. Bij deze initiatieven is participatie dus niet verplicht ook al zijn ze gelegen op een locatie op de kaart. 

Omdat participatie verplicht is controleert de gemeente of u voldoende heeft geparticipeerd. We gebruiken hiervoor de gegevens die u invult op uw aanvraagformulier voor de vergunning. Voor deze controle hebben we regels opgesteld. Deze kunt u hier vinden.  

Participatie vinden we heel belangrijk dus heeft u vragen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via vvth@papendrecht.nl of 14 078. U kunt ook bellen tijdens het spreekuur

Hoe organiseert u een participatietraject?

Of participatie voor u initiatief nu verplicht is of niet, het staat u als initiatiefnemer vrij om de vorm te kiezen waarin u wilt participeren.

De gemeente heeft een participatietool opgesteld. In deze tool vindt u tips en handvatten. Deze tool helpt u bij het inrichten van een participatieproces. Het helpt u zo optimaal gebruikt te maken van inbreng, ideeën en tips uit de omgeving. Het is niet verplicht gebruik te maken van de tool. 

Participatie door de gemeente bij eigen initiatieven

De gemeente is verplicht aan participatie te doen bij de voorbereiding van beleidsstukken die we zelf maken. U moet hierbij denken aan de omgevingsvisie, het omgevingsplan en programma's. Hoe we gaan participeren bij deze beleidsstukken hebben we opgeschreven in twee stukken:

Beleidsstukken participatie gemeente Papendrecht

Hier vindt u de vastgestelde beleidsstukken van de gemeente Papendrecht over participatie onder de omgevingswet:

Participatie en de omgevingswet in beeld.