Participatie onder de Omgevingswet

Wilt u iets veranderen aan uw omgeving, zoals (ver)bouwen, slopen, een inrit aanleggen, een boom kappen of een pand gebruiken voor uw eigen zaak? Dan heeft dat gevolgen voor mensen en bedrijven in uw buurt. De Omgevingswet bepaalt daarom dat u uw omgeving vertelt en laat meedenken over uw plannen. We noemen dat participatie.

Welke vorm van participatie nodig is, hangt af van uw plan en hoeveel mensen iets van uw plan merken. In de participatietool staat hoe u dit kunt doen. Het resultaat van het overleg heeft u nodig bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning.

Naar de participatietool (pdf, 28 MB)

Doe de vergunningcheck

Geen vergunning nodig?

Heeft u geen vergunning nodig voor uw plan? Dan is participatie niet verplicht. Wel adviseren we u eerst met uw buren te praten. Uw buren kunnen goede tips hebben. Ze hebben misschien wat wensen. Bijvoorbeeld over schaduw of over de afstand tot de erfgrens. Over de bereikbaarheid van uw nieuwe schuur voor schilderwerk. Samen komt u tot het beste plan.

Wel een vergunning nodig?

  • Overleg met iedereen die gevolgen kan hebben van uw plan. In ieder geval met uw buren. Bij iets grotere plannen met de mensen in uw straat.
  • Sta open voor de wensen van uw omgeving en luister naar de buren. Daarmee accepteren de buren uw plan eerder. Ook als ze er misschien niet heel blij mee zijn. Door te praten voorkomt u later bezwaar.
  • Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u antwoord geven op de volgende vragen:
    • Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?
    • Hoe heeft u dat gedaan?
    • Wat is daarvan het resultaat?

Soms is participatie verplicht

Meer informatie

Participatie en de omgevingswet in beeld.