september

 • Geef uw mening over veiligheid

  30 september 2022

  De gemeente Papendrecht hecht grote waarde aan de veiligheid van onze inwoners en daarom horen wij graag van u hoe u de veiligheid in Papendrecht ervaart. Wij maken op dit moment nieuwe plannen voor de komende vier jaar op het gebied van veiligheid. Wij horen graag wat u belangrijk vindt, want dat speelt bij het opstellen van onze plannen een belangrijke rol.

 • Netwerk middelgrote gemeenten M50 benoemt wethouder Arno Janssen tot Pijlervoorzitter Ruimte

  23 september 2022

  Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen Arno Janssen (Papendrechts Algemeen Belang) is vandaag tijdens de Ledenbijeenkomst van de M50 in Veghel verkozen tot Pijler-voorzitter Ruimte. De M50, voorheen Platform Middelgrote Gemeenten (PMG), is een netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland die een centrumfunctie in hun regio vervullen, vaak dezelfde stedelijke problematiek kennen en qua aantal inwoners een vergelijkbare schaal hebben (30.000 - 80.000 inwoners). Via de M50 wisselen burgemeesters en wethouders van aangesloten gemeenten actief onderling kennis uit, inspireren elkaar, experimenteren samen en zetten zich op de kaart bij onder andere het Rijk en provincies.

 • Uitnodiging ontbijtbijeenkomst met informatie over geld

  22 september 2022
 • Uitgangspunten voor vluchtelingenopvang houden rekening met belangen huidige woningzoekenden

  21 september 2022

  Het College van B&W van Papendrecht heeft heldere uitgangspunten geformuleerd waar vluchtelingenopvang in de gemeente in de (nabije) toekomst aan moet voldoen. Waarbij het college ook duidelijk oog heeft voor de grote groep huidige woning-zoekenden in de gemeente. Het college geeft aan dat zij evenredig wil bijdragen aan de opvang van vluchtelingen in Nederland, zowel wat betreft crisisnoodopvang als opvang voor de langere termijn. Met deze uitgangspunten maakt ze duidelijk dat deze opvang moet passen bij de schaal van Papendrecht. Daarnaast wil ze ervoor zorgen dat de opvang géén nadelige effecten heeft op de lokale, Papendrechtse woningmarkt en daarmee op huidige woningzoekenden. Ook moet de opvanglocatie passen in de bestaande omgeving en moeten omwonenden er zorgvuldig bij betrokken worden. Tot slot is het belangrijk dat de diverse soorten opvang een minimale impact hebben op onze gemeentelijke financiën.

 • School op SEEF label voor de Viermaster

  16 september 2022

  14 september reikte wethouder Arno Janssen, in de Maand van de Veilige Schoolomgeving, voor de tweede keer het School op SEEF label uit aan basisschool De Viermaster. In Papendrecht nemen nu 8 basisscholen deel aan het programma School op SEEF, waarvan 7 scholen een label 1 keer of meer hebben behaald.

 • Doe mee aan het Nationale Boomspiegelfeest in Papendrecht

  28 september 2022

  Van 1 tot 9 oktober 2022 is het Nationale Boomspiegelfeest, een campagne om de boomspiegel – de ruimte rond een boom – als plek voor groen op de kaart te zetten. Mensen in heel het land gaan in die week tuintjes aanleggen in boomspiegels. De gemeente Papendrecht stimuleert inwoners hier ook aan mee te doen want is goed voor de biodiversiteit, voor het burencontact en voor gezonde, klimaatbestendige wijken.

 • Wie is de "Held van Papendrecht"?

  08 september 2022

  Papendrecht is op zoek naar jongeren die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor een ander of de gemeente.
  Deze jongeren zijn daarmee een inspiratiebron voor velen en zullen daarom worden onderscheiden met een jeugdlintje.
  Deze onderscheiding is ook bedoeld als aanmoediging voor henzelf en anderen om door te gaan met het goede werk.

 • Waarschuwing voor oplichting rondom energietoeslag

  01 september 2022

  Sociale Dienst Drechtsteden waarschuwt voor valse berichten over aanvraag van energietoeslag.