februari

 • Kraaihoek wordt vernieuwd

  28 februari 2022

  Donderdag 24 februari jl. stemde de gemeenteraad van Papendrecht in met het bestemmingsplan Kraaihoek fase 1. Een belangrijke mijlpaal voor de herstructurering van deze Papendrechtse wijk. Woonkracht10 kan eind van dit jaar starten met de sloop van de eerste huurwoningen aan de Boomgaardstraat, de Badhuisstraat en de Weteringsingel.

 • Terugblik collegeperiode 2018-2022

  25 februari 2022
 • Tweede kunstgrasveld voor VV Drechtstreek

  23 februari 2022

  Het college van B&W heeft dinsdag 22 februari besloten om dit jaar een tweede kunstgrasveld aan te leggen bij VV Drechtstreek. Dit vloeit voort uit het beleidskader dat afgelopen jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

 • Felicitaties voor 7-jarig Nederlands kampioen veldrijden

  22 februari 2022

  Brett Warner uit Papendrecht won zaterdag 12 februari het Nederlands kampioenschap veldrijden voor jeugd onder 8 jaar. De jonge Papendrechter kwam als eerste over de finish in Honselersdijk.

 • Papendrechtse statushouders ondertekenen participatieverklaring

  22 februari 2022

  Dinsdagmiddag 22 februari ondertekenden 9 statushouders en gezinsmigranten uit Papendrecht de participatieverklaring. Het gaat om nieuwkomers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dit feestelijke moment vond plaats in het gemeentehuis. Wethouder Corine Verver bracht de hartelijke felicitaties over aan deze nieuwe inwoners van Papendrecht.

 • Gemeenteraadsverkiezingen en corona

  09 maart 2022

  In de bijsluiter bij uw stempas staat nog tekst over stemmen in coronatijd. Het kabinet heeft echter in de persconferentie versoepelingen aangekondigd die ook gelden voor de verkiezingsdagen.

 • Samen in actie tegen armoede: cheque voor 4 projecten

  25 april 2022

  Zo'n 1300 volwassen en 400 kinderen in Papendrecht leven in een situatie van armoede. Daarom komt de gemeente Papendrecht in actie. De komende 3 jaar is een werkbudget van €100.000,- beschikbaar, waarvan €20.000,- structureel en €80.000,- incidenteel. Er is een actieplan gemaakt, dat op donderdagmiddag 17 februari in theater De Willem werd toegelicht tijdens een netwerkbijeenkomst.

 • Visstandonderzoek in Papendrecht

  21 februari 2022

  Gemeente Papendrecht laat 21 tot en met 25 februari 2022 een onderzoek doen naar de visstand in de vijvers en andere watergangen van Papendrecht. Dit onderzoek wordt volgens landelijke richtlijnen uitgevoerd door Visserij Service Nederland. Hiermee wordt een beeld verkregen van de kwaliteit, biodiversiteit en het ecologisch functioneren van het watersysteem.

 • Speeltuin Slobbengorspark wordt vernieuwd

  21 februari 2022

  Buitenspelen is leuk en gezond. En alhoewel buitenspelen overal kan, is het ook super fijn om dit in een leuke speeltuin te kunnen doen. Aan de Slobbengorsweg in Papendrecht wordt daarom de speeltuin vernieuwd. De huidige speeltuin is toe aan een grote opknapbeurt, zodat deze straks meer uitdaging biedt voor de kinderen.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen 2022

  17 februari 2022

  Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke belastingen 2022 weer op de mat. In Papendrecht worden de lokale lasten met 15% verhoogd in 2022. Eind vorig jaar heeft de overgrote meerderheid van de raad dit zo besloten. Deze eenmalige verhoging van de lokale lasten naar net onder het gemiddelde niveau van Nederland is nu nodig, omdat we in Papendrecht niet langer structurele tekorten kunnen blijven dekken uit incidentele meevallers.

 • Betaalbaarheid nieuwbouw middelbare scholen onderzocht

  10 februari 2022

  Begin november 2021 stond het haalbaarheidsonderzoek voor toekomstige huisvesting van het voortgezet onderwijs in Papendrecht op de agenda van de gemeenteraad. Een dossier dat al jarenlang een belangrijk onderwerp van gesprek is. Het college heeft op een rij gezet wat renovatie zou betekenen en hoe het zit met de betaalbaarheid van de plannen.

 • Papendrecht presenteert actieplan tegen armoede

  09 februari 2022

  De gemeente Papendrecht lanceert een plan tegen armoede en schuldenproblematiek. Wethouder Kees de Ruijter: 'Leven in armoede is ingrijpend en heeft grote gevolgen voor kinderen en volwassenen. Door armoede en schulden kan er een neerwaartse spiraal ontstaan. Die willen we met dit actieplan doorbreken.'

 • Vogelgriep heerst: houd afstand van dode watervogels

  04 februari 2022

  Hier leest u wat u kunt doen als u dode watervogels aantreft.

 • Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing officieel vastgesteld

  04 februari 2022
 • Betalen voor ophalen grof afval uitgesteld naar 1 maart

  05 februari 2022

  Vanaf 1 maart 2022 gaan inwoners van Papendrecht betalen voor het ophalen van bepaalde soorten grof vuil. Dus niet 1 februari zoals we in een eerder bericht schreven.

 • Publicatie proces verbaal van de zitting centraal stembureau

  03 februari 2022

  Afgelopen dinsdag 1 februari heeft de zitting plaatsgevonden van het centraal stembureau in Papendrecht.

 • Senna van Buuren wint The Booth Papendrecht!

  03 februari 2022

  Woensdag 2 februari was de officiële prijsuitreiking van talentenrace The Booth Papendrecht, georganiseerd door Suppord. Wethouder Corine Verver had de eer om de prijs uit te reiken aan het 20-jarige talent Senna van Buuren.

 • Gratis corona zelftests voor minimahuishoudens

  02 februari 2022

  De gemeente Papendrecht levert de komende dagen in totaal 850 zelftests aan de Voedselbank, Sterk Papendrecht en Vluchtelingenwerk. Deze organisaties mogen de tests gratis beschikbaar stellen aan inwoners met een laag inkomen.