Identiteit overlast gevende jongeren op het Marktplein is bekend. Ouders krijgen waarschuwingsbrief van burgemeester

Burgemeester Margreet van Driel: “Al enkele weken veroorzaakt een groep jongeren overlast op en rond de Meent in het centrum van Papendrecht. Van het gooien van eieren tegen ramen van bewoners en winkels tot aan het afsteken van zwaar vuurwerk. Woensdag 20 september heb ik van een groep omwonenden een petitie ontvangen waarin zij de ernst van de situatie nog eens heel erg duidelijk maken. Het is begrijpelijk dat inwoners zich hierdoor onveilig voelen. Natuurlijk is het prima dat jongeren elkaar op straat ontmoeten en plezier maken, maar dit gedrag is onacceptabel.  

Begin vorige week heb ik de politie en onze gemeentelijke toezichthouders (boa's) gevraagd snel in te grijpen en uit te zoeken wie deze jongeren zijn. Dat is gebeurd en van een aantal raddraaiers is de identiteit inmiddels bekend. De ouders van deze jongeren hebben een waarschuwingsbrief van mij ontvangen waarin ik hun nadrukkelijk vraag het gesprek met hun kind aan te gaan. In de brief geef ik aan welke mogelijke gevolgen er aan het gedrag van hun kind zitten. 

Het gaat hier om een groep minderjarigen. Ik spreek daarom ook via deze weg de ouders aan. Ga in gesprek met uw kind(eren) en maak hen duidelijk dat intimidatie, treitergedrag en overlast niet getolereerd worden in Papendrecht. Het plegen van strafbare feiten heeft consequenties.  

Komende weken zet ik meer herkenbare en onherkenbare toezichthouders op en rond de Meent in. Zo kunnen zij snel en adequaat ingrijpen als de situatie daar om vraagt.“ 

Extra informatie afsteken vuurwerk 

Nu we richting het eind van het jaar gaan, zien we dat er niet alleen op en rond de Meent, maar ook op andere locaties in Papenrecht vuurwerk afgestoken wordt. Tot aan zondagavond 31 december, 18.00 uur is dit overal in Nederland verboden. Wie voordat vuurwerk afgestoken mag worden door politie of toezichthouders betrapt wordt met vuurwerk krijgt een boete en/of een vervangende straf bij bureau HALT. 

Melden overlast 

Ziet of ervaart u (vuurwerk)overlast? Dan kunt u dat op verschillende manieren melden. U kunt persoonlijk of telefonisch een melding doen via de receptie in het gemeentehuis of via telefoon 14 078. Online via www.papendrecht.nl/meldpunt. Of via de politie 0900 – 8844.