Eerste ondergrondse afvalcontainers voor nieuwe afvalinzameling geplaatst

Vanaf maandag 22 mei worden in de wijken Molenvliet en Wilgendonk en enkele andere locaties ondergrondse containers geplaatst. Bewoners van die wijken kunnen daar straks hun restafval kwijt met behulp van een pasje dat ze van HVC ontvangen.

De plaatsing van de ondergrondse containers zijn de eerste echt concrete werkzaamheden om Papendrecht voor te bereiden op de nieuwe afvalinzameling. Deze wordt in fases in heel Papendrecht ingevoerd en is eind 2023 afgerond. Als eerste zijn de wijken Molenvliet en Wilgendonk aan de beurt.

Waarom verandert de afvalinzameling?

Papendrecht zit bij de gemeenten die nog het meeste restafval produceren. In het restafval zit nog heel veel afval, waarvan de grondstoffen nog gebruikt kunnen worden, zoals plastic, blik en drinkpakken en groente- en fruitafval, tuinafval en etensresten. Dat kan en moet omlaag. Met de nieuwe afvalinzameling gaat dat lukken. 

Wat betekent de nieuwe afvalinzameling?

Het houdt in dat veel afval, waarvan de grondstoffen kunnen worden hergebruikt, aan of bij huis wordt opgehaald en dat afval dat niet meer gebruikt kan worden (restafval) weggebracht wordt naar een ondergrondse container in de buurt. Dit restafval wordt uiteindelijk verbrand. Alle huishoudens krijgen hierover nog een brief van HVC met daarbij een pasje om de ondergrondse container te openen. In het begin is dat nog gratis, maar vanaf 1 januari 2024 gaan mensen via de afvalstoffenheffing betalen voor elke keer dat zij hun pasje gebruiken. 

Vanaf 1 januari 2024 verandert de afvalstoffenheffing. Dit bestaat dan uit een vast- en variabel tarief. Het vaste tarief zit in de Afvalstoffenheffing waar elk huishouden jaarlijks een aanslag van krijgt. Het variabel tarief is waarvoor betaald wordt elke keer  dat restafval in de container wordt gegooid met het pasje. Of het aantal keren dat gebruik gemaakt wordt van de grijze container. Dit wordt het volgende kalenderjaar verrekend in de aanslag Afvalstoffenheffing. Dus hoe minder restafval, des te lager de afvalstoffenheffing.

Informatie aan bewoners

Alle bewoners in Papendrecht hebben al enkele brieven met een folder van de gemeente ontvangen waarin de nieuwe afvalinzameling werd aangekondigd. Tijdens 14 inloopavonden konden zij de locaties bekijken van de ondergrondse containers en daarop reageren.

Voor wie het allemaal nog eens wil nalezen of de locaties wil bekijken: op www.papendrecht.nl/afval staat meer informatie en ook een animatiefilmpje waarin alles eenvoudig is uitgelegd. 

Over het in gebruik nemen van de ondergrondse containers en het gebruik van het afvalpasje krijgen alle bewoners nog een brief van HVC.

Vragen?

Op www.papendrecht.nl/afval vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Mail dan naar afval@papendrecht.nl. Bellen kan ook via ons algemene telefoonnummer 14 078.