Mening over parkeren? Dan welkom in parkeerpanel Papendrecht

We zoeken mensen die in een parkeerpanel willen meepraten over parkeren in (heel) Papendrecht.

Heeft u een mening over parkeren binnen Papendrecht? Fijn, dan zoeken we u! De gemeente is namelijk op zoek naar mensen die hun mening niet alleen uiten op social media, maar ook actief willen deelnemen aan een parkeerpanel.

De rol van het parkeerpanel

In twee bijeenkomsten gaan we om de tafel met het parkeerpanel en bespreken we de door hen ervaren problemen met parkeren in de gemeente. Het panel kan ook wensen voor de toekomst aangeven. Na de eerste bijeenkomst stellen wij een concept-parkeervisie op. Die leggen we in de tweede bijeenkomst ter beoordeling aan het parkeerpanel voor. Daarna gaat het document voor besluitvorming naar college en gemeenteraad.

Parkeren in heel Papendrecht

Bij het opstellen van de parkeervisie kijken we niet alleen naar knelpunten zoals deze bekend zijn en voortkomen uit metingen en tellingen, observaties vanuit handhaving, maar juist naar de beleving van parkeren door u als Papendrechter en ondernemers van Papendrecht.

Let op: het gaat over parkeren in heel Papendrecht en niet over de eigen straat of buurt. We bespreken vragen als:

•    Hoe kijkt u tegen de parkeersituatie in heel Papendrecht aan? Te veel/ te weinig/precies genoeg plekken, wel/niet op juiste locaties. 
•    Hoe ervaart u parkeren bij de winkelcentra?
•    Kunnen uw bezoekers/klanten goed parkeren? Kunnen zij de parkeerplekken vinden
•    Moeten er in de toekomst meer of minder parkeerplaatsen komen in Papendrecht? En wat willen bewoners daarvoor opofferen of in de plaats? Groen? Speelplekken? Betere fietsvoorzieningen?
•    Welke faciliteiten rondom parkeren heeft u nodig als bezoeker/ondernemer in het centrum van Papendrecht?
•    Voor welke vormen van mobiliteit moet in Papendrecht meer ruimte komen?

Brede samenstelling panel

We willen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van Papendrecht. Dus bewoners uit diverse wijken, jongeren, volwassenen, meerdere nationaliteiten, mensen die minder mobiel zijn, ondernemers, winkeliers, fietsers, automobilisten, enzovoort. Wij maken hierin een selectie.

We denken aan een groep van ongeveer 15 personen die weten wat er speelt binnen Papendrecht op het gebied van parkeren en hier een goed onderbouwde mening over hebben. Iedereen neemt deel op persoonlijke titel. Dat wil zeggen u spreekt voor uzelf en hoeft niemand te vertegenwoordigen.

Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats?

Deelname aan het parkeerpanel betekent meediscussiëren in 2 bijeenkomsten. Het eerste parkeerpanel houden we op maandagavond 3 april van 17.00u tot 19.30 uur  in het gemeentehuis. De datum van de tweede bijeenkomst bepalen we later samen met de deelnemers.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan het parkeerpanel? Mail ons dan een korte motivatie waarom u de geschikte kandidaat hiervoor ben aangevuld met uw persoonlijke gegevens (uw leeftijd, in welke wijk u woont en uw contactgegevens). Stuur uw mail uiterlijk 27 maart naar parkeren@papendrecht.nl.