Verontreiniging oppervlaktewater

Verontreiniging van oppervlaktewater meldt u bij de klachtenlijn van het Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344 - 64 94 10 of u raadpleegt de website van het Waterschap.

Verontreiniging van oppervlaktewater kan ook betrekking hebben op Rijkswater (de rivieren). In dat geval meldt u de verontreiniging bij Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800 8002 of u raadpleegt de website van Rijkswaterstaat.

Wanneer u niet weet bij wie u terecht moet voor het melden van verontreiniging van oppervlaktewater, dan helpt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid u verder. U neemt dan contact op met de Klachtenlijn van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0888 333 555.