Huiselijk geweld, kindermishandeling en zorg & overlast

Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling en u wilt hulp of advies? Of heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? U kunt Veilig Thuis bereiken via het landelijke nummer 0800-2000. Dit gratis nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Heeft u overlast van iemand in uw omgeving of maakt u zich zorgen over een buurtbewoner die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, sociaal isolement en/of verslaving? U kunt terecht bij het Meldpunt Zorg & Overlast: per mail meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl of per telefoon 078-770 85 04 (tussen 9.00 – 17.00 uur) of via het landelijk meldnummer 0800-1205