Aansprakelijkstelling van de gemeente

Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken, etc.)? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoedt zij uw kosten.

Hoe u de gemeente aansprakelijk stelt

U kunt de gemeente op drie manieren aansprakelijk stellen:

U stuurt de brief naar:

Gemeente Papendrecht
O.v.v. schade
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Meesturen

Bij het aansprakelijk stellen van de gemeente Papendrecht stuurt u mee:

  • een bewijs van de opgelopen schade
  • een verklaring van het voorval (bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk: een proces-verbaal van de politie)
  • foto's
  • eventueel een getuigenverklaring

Afhandeling

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling en het verzamelen van alle relevante informatie over de toedracht, beoordelen wij of de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Als het nodig is sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente.

Wij doen ons uiterste best om uw aansprakelijkstelling binnen 3 maanden af te handelen. Soms is meer tijd nodig. Dit hangt af van de aard van uw aansprakelijkstelling, de te doorlopen procedures en de wijze van uitwerking. In dat geval krijgt u bericht van ons.

Vragen

Heeft u vragen, bel dan het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden. Het telefoonnummer is 078 770 8036.