Aansprakelijk stellen van de gemeente

Heeft u schade geleden en denkt u dat dat door de gemeente komt? Door gebreken in het onderhoud van wegen, pleinen, openbaar groen of bouwwerken? Of heeft u schade door een botsing met een voertuig van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoeden wij uw kosten. Meld uw schade zo snel mogelijk en binnen 2 maanden bij de gemeente.

Gemeente aansprakelijk stellen

Meesturen

  • Een bewijs van de opgelopen schade.
  • Een verklaring van het voorval. Heeft u bijvoorbeeld een verkeersongeluk gehad, stuur dan een proces-verbaal van de politie mee.
  • Foto's van de schade.
  • Een getuigenverklaring als u die heeft.

Hoe het werkt

  • Als alle stukken bij ons binnen zijn, beoordelen wij of de gemeente aansprakelijk is.
  • Als het nodig is, sturen wij uw aansprakelijkstelling naar de verzekeraar van de gemeente.
  • Wij proberen uw aansprakelijkstelling binnen 3 maanden af te handelen.
  • Soms is meer tijd nodig. Dan krijgt u bericht van ons.

Als online regelen niet lukt

U kunt de gemeente ook aansprakelijk stellen door een brief te sturen naar:

Gemeente Papendrecht/schade
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Stuur dan ook de hierboven genoemde bijlagen mee.

Heeft u vragen?

Bel het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden: 078 770 8036.