Meldpunten

Overzicht van mogelijkheden om een melding te doen over: veiligheid, leefbaarheid en onderhoud; huiselijk geweld, kindermishandeling en zorg & overlast; overlast van bedrijfsactiviteiten, en gebreken aan de openbare verlichting.

Meldpunt Veiligheid, Leefbaarheid en Onderhoud

Via het formulier Melding openbare ruimte kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen over uw woon- en leefomgeving doorgeven. Bijvoorbeeld over afval, bestrating, groen, graffiti, speelvoorzieningen, overlast en dergelijke.

Kijk eerst op de kaart Meldingen Openbare ruimte, voordat u een melding doet. Op deze kaart kunt u zien of uw melding al door iemand anders is gedaan.

Een melding kunt u ook snel doen via de MijnGemeenteapp. Deze app is te downloaden via:
Voor Android via Google Play en voor iOS via Apple Store.

Benieuwd hoe de app werkt? Bekijk het filmpje.

U kunt ook persoonlijk of telefonisch een melding doen via de receptie in het gemeentehuis of via telefoon 14 078.

Rondslingerende winkelwagen gezien? Meld het!

https://www.meldwinkelwagen.nl/

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid; advies- en ondersteuning bij huiselijk geweld, kindermishandeling en zorg & overlast

Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling en u wilt hulp of advies? Of heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? U kunt Veilig Thuis bereiken via het landelijke nummer 0800-2000. Dit gratis nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Heeft u overlast van iemand in uw omgeving of maakt u zich zorgen over een buurtbewoner die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, sociaal isolement en/of verslaving? U kunt terecht bij het Meldpunt Zorg & Overlast: per mail meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl of per telefoon 078-770 85 04 (tussen 9.00 – 17.00 uur) of via het landelijk meldnummer 0800-1205

Overlast van bedrijfsactiviteiten: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Als u overlast heeft van bepaalde activiteiten van een bedrijf, kunt u melding doen via de Omgevingsdienst. Dit kan geluidsoverlast, geurhinder of andere milieubedreigende activiteit zijn.

Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (Bureau OVL)

Meldingen over scheefstaande lichtmasten, kapotte lampen of andere gebreken aan de openbare verlichting kunt u melden bij Bureau OVL.