Klachtenlijn van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

U kunt een klacht indienen bij de Omgevingsdienst als u overlast heeft van bepaalde activiteiten van een bedrijf. Dit kan een geluidsklacht of geurklacht zijn of het kan gaan om overlast van andere milieubedreigende activiteiten. De Omgevingsdienst zal ter plaatse een onderzoek uitvoeren. Als dat nodig is zal bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden opgetreden. Dit kan betekenen dat een bedrijf maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen.

Overlast door een bedrijf

Uw klacht kunt u telefonisch melden bij de Klachtenlijn Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via het telefoonnummer 0888 333 555. De Klachtenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.

Overlast door een particulier

Overlast die ontstaat door particulieren, bijvoorbeeld van buren, valt niet onder het takenpakket van de Omgevingsdienst. Hiervoor kunt u contact opnemen met de politie.

Verontreininging oppervlaktewater

Verontreiniging van oppervlaktewater meldt u bij de klachtenlijn van het Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344 - 64 94 10 of u raadpleegt de website van het Waterschap.

Verontreiniging van oppervlaktewater kan ook betrekking hebben op Rijkswater (de rivieren). In dat geval meldt u de verontreiniging bij Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800 8002 of u raadpleegt de website van Rijkswaterstaat.

Wanneer u niet weet bij wie u terecht moet voor het melden van verontreiniging van oppervlaktewater, dan helpt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid u verder. U neemt dan contact op met de Klachtenlijn van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0888 333 555.