Melden bij de gemeente

 • Meldpunten

  Overzicht van mogelijkheden om een melding te doen over: veiligheid, leefbaarheid en onderhoud; huiselijk geweld, kindermishandeling en zorg & overlast; overlast van bedrijfsactiviteiten, en gebreken aan de openbare verlichting.

 • Melding over openbare verlichting

  Voor uw persoonlijke én voor de openbare veiligheid is het belangrijk dat de straatverlichting ook blijft branden. U kunt daar heel gemakkelijk bij helpen. Ziet u een defecte lantaarnpaal? Hoe sneller u deze meldt, hoe eerder hij gerepareerd is. Als u het nummer noteert - dat u vindt op een sticker aan de straatzijde op ongeveer 3 meter hoogte - en doorgeeft, is het nóg beter.

 • Gevonden of verloren voorwerpen

  U doet aangifte van verloren of gevonden voorwerpen bij de gemeente. Als een voorwerp gestolen is, doet u aangifte bij de politie.

 • Klachtenlijn van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

  U kunt een klacht indienen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) als u overlast heeft van bepaalde activiteiten van een bedrijf. Heeft u bijvoorbeeld een geluidsklacht, geurklacht of last van andere milieubedreigende activiteiten? Dan kunt u de overlastgevende activiteit melden bij de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst zal ter plaatse een onderzoek uitvoeren. Als dat nodig is treedt OZHZ bestuursrechtelijk of strafrechtelijk op. Dit kan betekenen dat een bedrijf maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen.

 • Melding met betrekking tot milieubeheer

  Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. U heeft wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf.

 • Aansprakelijkstelling van de gemeente

  Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken, etc.)? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoedt zij uw kosten.

 • Bezwaarschrift indienen

  Als u het als bewoner of bedrijf niet eens bent met een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad), kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen tegen het genomen besluit

 • Klachten over gemeentelijk handelen

  De gemeente Papendrecht is een klantgerichte gemeente. Toch gebeurt het dat onze klanten, de burgers, niet tevreden zijn over iets dat een medewerker of bestuurder van de gemeente doet. U bent bijvoorbeeld ontevreden over de uitvoering van een taak van de gemeente, u vindt dat u onvriendelijk bent behandeld of de gemeente doet niet wat ze belooft. De gemeente heeft voor die gevallen een klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken.

 • Meldpunt radicalisering

  Het meldpunt radicalisering is voor inwoners en professionals met vragen of zorgen over individuele gevallen waarin mogelijk sprake is van een radicaliseringsproces.